ახალი სფერო/ ფასთა ადეკვატურობა

კომპანია რეალექსპერტმა მიღო ინსპექტირების ახალი სფერო- ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება