გლობალური პანდემიით გამოწვეული მიზეზები

მიუხედავად გლობალური პანდემიით გამოწვეული მიზეზებისა შპს „რეალექსპერტი“-ს მენეჯმენტმა მიიღო გადაწყვეტილება 2020 წლის განმავლობაში გუნდის ყველა წევრი შეინარჩუნოს.