შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა

შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა ინსპექტორებისა და სპეციალისტემის მიერ, ობიექტის ინსპექტირების პროცესესში