ახალი სფერო- კონსტრუქცია/გეოლოგია/არქიტექტურა

სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობის, ნაგებობის, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. მათ შორის : საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა                      კონსტრუქციული ნაწილი          … დაწვრილებითახალი სფერო- კონსტრუქცია/გეოლოგია/არქიტექტურა