სასაქონლო ექსპერტიზა

შპს „რეალექსპერტი“  გთავაზობთ  სრულ სასაქონლო ექსპერტიზას, დოკუმეტაციის ბრუნვას ელექტრონული კანცელარიის მეშვეობით, შემოსულ დაკვეთაზე სწრაფ რეაგირებას და დასკვნის დაჩქარებულ ვადებში მომზადებას, რაც მოგცემთ საშუალებას მოახდინოთ დროისა და თანხების უფრო მეტად რაციონალურად გამოყენება. სასაქონლო ექსპერტიზის ანგარიში/დასკვნა მზადდება და გაიცემა  აკრედიტებული შემფასებელთა სერთიფიკაციის… დაწვრილებითსასაქონლო ექსპერტიზა